VÍNO Z BLÍZKA - festival moravských vín v Brně

Přihlášky na zimní festival 4. prosince 2021


Přihlašování je uzavřeno.


Společnost Partnerství, o.p.s., sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, zpracovává Vaše kontaktní údaje, uvedené výše, pro účely uzavření smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Více informací o zpracování včetně vašich práv, naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů, který je trvale dostupný na adrese www.vinozblizka.cz/gdpr.