... ZPĚT

5. 9. Vinaři od Blatnice po Strážnici

Vinařství Uřičář

Vinařství ve Tvarožné Lhotě má tradici už od 17. století. Od roku 1993 na tuto tradici navazuje rodina Ing. Jiřího Uřičáře, která koupila od restituentů dvacetihektarovou zemědělskou usedlost na kopci zvaném Dúbravka. Dříve toto místo bylo známé nejenom pěstováním ovoce a révy vinné, ale také tím, že zde žil malíř Antoš Frolka, nadaný výtvarník, žák a následovník Joži Úprky. V pohnuté minulosti statku je zapsána každodenní práce Frolkovy rodiny, stejně jako devastace za družstevních časů. Dnes Dúbravka zahrnuje ovocné sady, 6,5 ha vinic, vše je zčásti lemováno nedávno vysazeným lesíkem, sloužícím jako ochrana proti ostrým severním větrům. Součástí farmy jsou pole s pšenicí, ječmenem a řepkou. Od roku 1995 do roku 2004 vysadili Uřičářovi vinice v odrůdové skladbě Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Chardonnay, Sauvignon, Sylvánské zelené, Rulandské šedé, Dornfelder, Svatovavřinecké a Frankovka. Od roku 2014 je nově vysazen Solaris, Kerner, Hibernal, Irsai Oliver a Tramín. Vinice se obhospodařují v integrované produkci, ale s použitím biopostřiků. Až do roku 2011 se většina hroznů prodávala a pouze malou část zpracovávala rodina pro vlastní potřebu. S vynaložením velkých investic na opravy hospodářských budov, nákup zemědělské techniky a vybavení sklepa zpracovali Uřičářovi poprvé po sklizni ročníku 2011 větší množství hroznů sami a uvedli na trh první vlastní zemská vína. Dnešní objem produkce se pohybuje kolem 7 000 lahví. Vinařství používá klasické metody vinifikace, bez řízené teploty, u červených vín s otevřenou macerací. Bílá vína zrají v nerezových tancích, červená v dřevěných sudech. Specialitou vinařství jsou sekty Dúbravka brut (Chardonnay/Ryzlink rýnský) a Dúbravka rosé sec (Svatovavřinecké) vyráběné s vysokým podílem ruční práce v malých šaržích do 1 000 lahví tradiční metodou kvašení v lahvi. Vinařství nabízí ovocný sirup a jablečný mošt, švestky, broskve a další. K vidění je dříve typické slovácké ovoce - mišpule a kdoule. V roce 2016 budou Uřičářovi vysazovat další hektar s odrůdami Rulandské šedé a Müller-Thurgau. Představí také několik šarží vín se skleněným uzávěrem s novým typem etiket. Vinařství plánuje v nejbližší době dobudovat degustační a archivní sklep s boxy na uložení vín a dále rozšířit vinice.
 

Vinařství Jan Cícha

Rodinné vinařství Jana Cíchy vychází z tradice předků, kteří se již od roku 1938 zabývali vinohradnictvím. Cíchovi hospodaří v integrované produkci na šesti hektarech vinic v nejlepších blatnických viničních tratích Kamenice, Plachty, Roháče a Nová hora. Profesionální vinařství v dnešní podobě vzniklo v roce 1990, Jan Cícha (absolvent valtické střední vinařské školy) ho převzal po rodičích. Vinařství postupně každoročně mírně rozšiřuje plochu vinic a cílevědomě se zaměřuje na výrobu přívlastkových vín z vlastních vinic. Celé výrobní zázemí je ukryto rozsáhlém hospodářském dvoře za rodinným domem. Šetrné technologie vinifikace spočívají na odkalování moštů, řízeném kvašení s použitím šlechtěných kvasinek, bílá vína zrají v nerezových nádobách, červená v dřevěných sudech. Vína se prodávají jako mladá, lehká a svěží, takže se lahvují většinou na přelomu zimy a jara roku následujícího po sklizni. Roční produkce je kolem 15 000 lahví. Vlajkovou lodí vinařství je výroba Blatnického Roháče®, tradičního cuvée s chráněným názvem složeného z odrůd Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské zelené. Historie tohoto vína se píše od roku 1880. Vedle tradice ale rodinné vinařství sází na nové odrůdy Hibernal, Solaris a jako jedni z mála u nás mají Cíchovi v nabídce také raritní Saphiru. Vinařství plánuje další zvětšení plochy vlastních vinohradů až na cílových deset hektarů a s tím souvisí i mírný nárůst produkce. Vinařství Jan Cícha je členem VOC Blatnice - z posledních vín pod touto apelací upozorňujeme na Ryzlink rýnský 2015.
 

Vinařství Kozumplík

Vinařství bratrů Josefa a Petra Kozumplíkových bylo založeno v roce 2001. Navázalo na dlouholetou rodinnou vinařskou tradici, jejím posledním představitelem je otec Josef. Bratři společně vysadili dva hektary vinic na svazích Bílých Karpat v blatnických tratích Staré hory a Roháče a výrobu přeorientovali v jednom zásadním kroku ze sudového vína na přívlastková lahvová vína. Tuto změnu ale nedoprovázela, jak to bývá v jiných vinařstvích, modernizace metod vinifikace. Oba bratři sice používají moderní vybavení, ale při výrobě vína si důsledně zakládají na klasických starých postupech. K hlavním odrůdám patří Rulandské šedé, Chardonnay a Zweigeltrebe. Mošty se neodkalují, kvasí na vlastních kvasinkách, bílé bez chlazení, červené v otevřených kádích bez zahřívání. Všechna vína pak leží tři až šest měsíců v dřevěných sudech a teprve poté se skladují v nerezových tancích. Sklepní hospodářství tvoří v zadním traktu rodinného domu ucelený komplex od prvotního zpracování až po degustace a prodej. Roční objem produkce se pohybuje kolem 10 000 lahví přívlastkových vín. Výjimku z ročníku 2015 tvoří zemský Ryzlink rýnský, jehož hrozny byly před zpracováním několik měsíců uskladněny na slámě a malá partie výsledného vína tak splňuje parametry slámového. Z výborného ročníku 2015 ještě upozorňujeme na dvě partie Chardonnay (pozdní sběr a výběr z hroznů), které zpracovávali bratři každý odděleně, nebo na Sauvignon (výběr z hroznů), Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský (pozdní sběry) a Rulandské modré (výběr z hroznů). Cenové relace se při prodeji ze sklepa pohybují od 100 do 160 korun. Na degustaci se mohou do vinařství ohlásit skupiny do třiceti návštěvníků. 
 

Víno Staňkovi

Počátky vinařské tradice rodiny Staňků sahají až do konce 19. století, kdy děda Martin Těthal vysadil vinohrad a začal vyrábět víno, které dodával až do Vídně a do Prahy. V této tradici v současnosti pokračuje Jaroslava Staňková s manželem Vladimírem, dvěma dětmi a vnukem, který tak představuje už šestou generaci. Jaroslava Staňková s rodinou se snaží kromě vlastního vinařství propagovat i blatnické vinařství jako celek - stála u zrodu Vína Blatel, Cechu blatnických vinařů a pravidelných putování po blatnických sklepích i apelačního systému VOC Blatnice. Staňkovi dnes hospodaří na dvouhektarové vinici (s největším zastoupením Sylvánského zeleného, Rulandského šedého, Ryzlinku rýnského, Rulandského bílého, Kerneru a Dornfelderu), ke které mají přístup hned za dvorem u domu ukrývajícím kompletní sklepní hospodářství. Při vinobraní tak těží z možnosti rychlého zpracování sklizených hroznů. Vína se vyrábějí šetrnými metodami v nerezových tancích za pomoci řízeného kvašení a vinifikátorů, červená a Rulandské bílé zrají v barikových sudech. Produkce se lahvuje v následujícím roce po sklizni. Specialitou vinařství jsou autochtonní kvasinky používané u odrůd Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené - byly vyšlechtěny ze starých blatnických vinic na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Degustační sklep pro návštěvníky je ve sklepní uličce v lokalitě Stará hora. Vinařství plánuje zvýšení současného objemu výroby (cca 14 000 lahví) s pomocí hroznů od známých vinohradníků a vinařů z okolí. Největší nadějí v pokračování tradice je dcera Gabriela Němečková.
 

Hudební program

Apart Quartet

Uskupení studujících hudebníků z Brna, pohybující se v úzkém kruhu s významnou jazzovou osobností Mojmírem Bártkem. Společným záměrem kapely je produkovat hudbu jazzových žánrů - jako je swing, bebop, latin jazz a funky. Apart Quartet vznikl iniciativou trumpetisty Vojtěcha Kadaňky s úmyslem vytvořit menší obsazení z mladých interpretů klasické hudby s vnitřním tahem k hudbě sféry jazzové. Repertoár zahrnuje známé či méně známé populární standardy.


FB_DSC_2196-(1).jpg
 

info pro vinaře


 

 

 

otevřené sklepy
pořadatel

Partnerství, o.p.s.

Údolní 33, Brno 602 00

tel.: 515 903 121

vinozblizka@nap.cz